چک لیست رأی‌دهندگان

این چک لیست به شما کمک می‌کند تا برای رأی دادن آماده شوید

ما می‌دانیم که ممکن است وقت نداشته باشید! چک لیست رأی دهندگان به شما کمک می‌کند اطمینان حاصل کنید که برای رأی دادن در انتخابات شهرداری مارکام ۲۰۲۲ آماده هستید.

نظرتان را بگویید. بیایید آینده مارکام را با هم بسازیم!

House icon

مرحله اول: تایید کنید مشمولیت رای دادن دارید

 شهروند کانادا باشید؛ •

 حداقل 18 سال سن داشته باشید؛ و •

 ساکن مارکام بوده و در آنجا صاحب ملک یا مستاجر باشید (یا همسرتان یکی از این شرایط را داشته  باشد).

 برای رأی دادن ثبت‌نام کرده باشید. •

Laptop with magnifying glass icon

مرحله دوم: برای رأی دادن ثبت‌نام کنید

اطلاعات خود را چک کنید، به‌ روز کنید یا به فهرست رأی‌دهندگان شهرداری اضافه کنید (حتی اگر در انتخابات اخیر رأی داده باشید)

Mailbox with envelope icon

مرحله سوم: پاییز امسال نامه اطلاعات رأی‌دهندگان برای شما ارسال می‌شود، مطلع باشید.

اگر تا 12 اکتبر نامه اطلاعات رأی‌دهندگان را دریافت نکردید، دوباره بررسی کنید که در لیست رأی‌دهندگان شهرداری هستید یا خیر.

Calendar icon

مرحله چهارم: برای رأی دادن برنامه‌ریزی کنید

:انتخاب کنید که کدام شیوه رأی‌گیری برای شما مناسبتر است

 آنلاین •

رأی کاغذی •

صفحه نمایش لمسی بصورت حضوری •

دفتر تحویل رأی مارکام •

Candidate at podium icon

مرحله پنجم: نامزد‌های انتخاباتی را بشناسید

درباره نامزدها و مسائل محلی اطلاعات کسب کنید

X icon

مرحله ششم: از 14 تا 24 اکتبر رأی بدهید

نظر خود را بگویید - شما نقش مهمی در دموکراسی ایفا می‌کنید

Chat bubble icon

مرحله هفتم: در نظرسنجی تجربه رأی‌دهندگان شرکت کنید

به ما در بهبود فرآیند انتخابات آینده شهرداری‌ و تجربه رأی‌دهندگان کمک کنید

Person speaking into megaphone icon

مرحله هشتم: دوستان و خانواده خود را تشویق کنید که رأی دهند

رأی دادن وظیفه مدنی ماست

Google Translate نیز در این وب‌سایت در دسترس است، لطفاً به پایین سایت رفته و زبان خود را انتخاب کنید.

Elections Markham
Markham Civic Centre
101 Town Centre Boulevard
Markham, Ontario, L3R 9W3
905.477.7000 x8683 (VOTE)
vote@markham.ca 

Scroll to top